Autoškola Uherské Hradiště Martin NAVRÁTIL s.r.o. Hasicí technika Uherské Hradiště

A něco navíc…

  • kurzovné je možné uhradit ve splátkách (bez navýšení)
  • začátek a konec praktických jízd z místa, které si žák sám určí (okolí Uh. Hradiště)
  • před závěrečnou zkouškou možnost vyzkoušet nanečisto elektronický test (učebna vybavena PC)
  • přihláška přes internet
  • standardní délka kurzu je 2 měsíce, po vzájemné domluvě však lze tuto dobu zkrátit, popřípadě prodloužit
  • možnost zakoupení veškerých učebnic
  • zapůjčení učebnic ZDARMA
  • CD eTesty ZDARMA
  • možnost zapůjčení výukových DVD