Autoškola Uherské Hradiště Martin NAVRÁTIL s.r.o. Hasicí technika Uherské Hradiště
Ceník
Skupina B
osobní automobil
19.000 Kč
Skupina B
rychlokurz
22.000 Kč
Zobrazit kompletní ceník

Žádost k přijeti do výcviku

Žádost - Lékařský posudek

vyuka3.jpg Výuka probíhá pravidelně každý čtvrtek v době od 15:30 do 17:00 v prostorách budovy GYMNÁZIA v Uh. Hradišti - vchod do budovy boční zprava (vchod tělocvična GUH).

Výuka a výcvik

Pro úspěšné zvládnutí zkoušek a vůbec pro získání veškerých potřebných informací nutných pro bezpečný pohyb na silnicích slouží výuka teorie.

Výuka probíhá pravidelně každý čtvrtek v době od 15:30 do 17:00 v prostorách budovy GYMNÁZIA v Uh. Hradišti - vchod do budovy boční zprava (vchod tělocvična GUH) a obsahuje následující témata:

vyuka.jpg
 • teorie jízdy
 • pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • související předpisy
 • zásady bezpečné jízdy
 • zdravotnická příprava pod vedením zkušených odborníků z této oblasti
 • konstrukce a údržba vozidla

Během výuky a zejména před závěrečnou zkouškou si každý žák může vyzkoušet závěrečný test na počítači obdobný tomu, jaký bude skládat u zkoušky.

Neodmyslitelnou součástí výuky je řešení jednotlivých dopravních situací, výukové video a DVD.

Dále zapůjčíme veškerou potřebnou literaturu (učebnici a souhrn testových otázek) či výukový CD-Rom, kde si hravou a zábavnou formou lze procvičovat získané poznatky.

Každý žák obdrží CD-Rom s testovými otázkami a testy.

Výcvik sk. B

vycvik1.jpg

Hodiny výcviku jsou prováděny na cvičné ploše, dále v minimálním až středním provozu a postupně je zapojován městský provoz (celkem 28 výcvikových hodin). Výcvik je prováděn na vozidle ŠKODA RAPID SPACEBACK 1.2.

Dále je prováděn praktický výcvik v rámci zdravotnické přípravy a údržby vozidla.

„Žádost o přijetí k výuce a výcviku“
„Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.“

Zkouška sk. B

 • přepisy formou testu na počítači (nově od 20.2.2016 kdo půjde na zkoušky a neudělá testy – není připuštěn k praktické části zkoušky k samotné jízdě – odchází domů a tím pro něj zkouška končí. Další opravná zkouška může podle zákona být až po pěti pracovních dnech)
 • praktická jízda (půlhodina ve výcvikovém vozidle s přítomností pana komisaře)


PŘEHLED ŘO sk. A

 • sk.AM mopedy/skůtry do konstrukční rychlosti 45km/h
  od 15-ti let
 • sk.A1 motocykly do 125 cm3 – od 16-ti let
 • sk.A2 motocykly do 35kW – od 18-ti let
 • sk.A motocykly nad 35kW – od 24 let
  (po dvou letech praxe sk. A2 možno získat sk. A od 20-ti let)
AM-A1 HONDA MXS 125
HONDA CBF 125
A2 KAWASAKI ER-5
HONDA CB 500 F
A HONDA CB 650 F

Výcvik sk.AM, A1, A2, A

Od 1.1.2016 došlo ke změně výcviku a tím i ke zkvalitnění a větší náročnosti kladené na uchazeče o ŘO sk.AM, A1, A2, A.

Každý uchazeč bude potřebovat individuální přístup podle jeho šikovnosti zvládnout daný motocykl, podle sk.ŘO., I. a II.etapa výcviku bude probíhat tak jako doposud jsme byly zvyklí:žák-učitel na jednom motocyklu. III.etapa bude již podle nového uchazeč sám na motorce – učitel za ním na motorce v plném provozu, informace a vyhodnocení průjezdů různých provozních situací budete dostávat do přilby pomocí interkomu. Dále průběžně budeme cvičit jízdu zručnosti na cvičišti mezi kužely – vše v podobě tak jak to bude probíhat u závěrečných zkoušek. Ke zdárnému zvládnutí celého výcviku bude patřit větší důraz učení teorie - zákon 361/2000Sb. Další organizační věci a podrobnosti se dozvíte při nástupu do kurzu.

Z výše uvedených informací je zřejmé, že na žadatele budou kladeny daleko větší nároky na dovednosti k zvládnutí celého kurzu, znalost předpisů, pravidel provozu. Učitel autoškoly nemůže nést odpovědnost za žadatele, který jede na motocyklu samostatně, neuposlechne pokynů učitele, nebo nedodrží pravidla provozu (zákon 361/2000Sb,), nezvládne dopravní situaci. Vše bude o disciplíně při výcviku a o nutnosti učení teorie, hlavně zákon 361/2000Sb. (neznalost zákona neomlouvá).

Pro přihlášení do výcviku skupiny AM, A1, A2 do 35kW a A nad 35kW budete potřebovat vyplněné formuláře:

„Žádost o přijetí k výuce a výcviku“
„Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.“

Zkouška sk.AM, A1, A2, A

Závěrečné zkoušky budou probíhat v první řadě zvládnutí testů na úřadě(nově od 20.2.2016 kdo půjde na zkoušky a neudělá testy – není připuštěn k praktické části zkoušky k samotné jízdě – odchází domů a tím pro něj zkouška končí. Další opravná zkouška může podle zákona být až po pěti pracovních dnech), dále praktická jízda samostatně na cvičišti (jízda zručnosti) s přítomností pana komisaře. V případě zvládnutí všech úkonů a manévrů na motorce bude zkouška pokračovat jízdou v provozu, kdy uchazeč jede na motorce sám a učitel s komisařem pojede ve vozidle za ním – pokyny k jízdě dává komisař za použití kvalitního hovorového zařízení interkom Interphone F4MC Twin Pack.

Tímto se dostáváme do situace, kdy výcvik na motocyklu bude individuální záležitost podle každého uchazeče, jak zvládne různé obtížnosti výcviku ke zdárnému zvládnutí závěrečných zkoušek. Budeme apelovat také na ochranné pomůcky, oblečení, rukavice z důvodu bezpečnosti každého z vás.

Touto novelou vznikly větší náklady na výcvik, a proto dochází k většímu zdražení tohoto výcviku.

Ceník