Autoškola Uherské Hradiště Martin NAVRÁTIL s.r.o. Hasicí technika Uherské Hradiště
Ceník
Skupina B
osobní automobil
18.000 Kč
Skupina B
rychlokurz
21.000 Kč
Zobrazit kompletní ceník

Žádost k přijeti do výcviku

Žádost - Lékařský posudek


Školení řidičů

Provádíme povinná školení bezpečnosti práce pro řidiče - referenty. Připravíme pro vaše zaměstnance školení podle Vašeho zadání, nebo můžete nechat obsah školení na nás.
Průběžně sledujeme vývoj v oblasti dopravní legislativy.

Školení je dále zaměřeno na znalost:

  • pravidel provozu na pozemních komunikacích
  • teorie a zásad bezpečné jízdy
  • postupu při dopravní nehodě
  • předpisů souvisejících s provozem na pozemní komunikaci
  • ovládání a preventivní údržby vozidla
  • zásad při poskytování první pomoci

Školení může probíhat v naší učebně nebo na Vámi zvoleném místě.

O proběhlém školení vyhotovíme potvrzení.

Ceny za školení řidičů jsou smluvní a odvíjejí se podle počtu školených řidičů od 150,- Kč na osobu dle obsahu a délky školení.

Zprostředkujeme školení včetně přezkoušení a získání Osvědčení o profesního způsobilosti řidiče